Vincenzo PetroncianaPOESIA: Matri iu ti vogghiu stati chiu’ vicini ccu la menti,tu che si lu me presenti lu passatu sti momenti,matri iu ti fazzu cumpagnia,tu e la menti mia in sintunia.Matri cadi ni pinseri e t’affanni e cciai ragioni, matri di lu me vuliri e sulu attia che vogghiu diri, matri ppi ttia vogghiu l’allegria Cantù chiami e sta canzuna e’ tua . Angilu che n’terra nun canusci guerra, angilu pinanti senza vanità . Nun ci stanno seculi ne seculi, nun bastano li seculi ! PPi datti l’oru du munnu, ppi ditti quantu ti vogghiu ! Nun ci stanno seculi ne seculi nun bastunu li seculi, ppi cancillari stu tempu , ppi ditti quantu ti sentu ! Matri affanni lu turmentu ni lu dubbio di stu munnu, co ti sazia e u sintimentu di sti figghi e di sta casa , Matri ppi ttia vogghiu l’allegria cantu chianu e sta canzuna e’ tua . Fimmina che n’terra nun canusci guerra Angilu pinanti senza vanità . Nun ci stanno seculi ne seculi nun bastano li seculi ppi datti l’oru du munnu ppi ditti quantu ti vogghiu ! Nun ci stannu seculi ne seculi,nun bastanu li seculi, spiritu candidu chiancu, che scuri dintra u me sanqu . Matri .. Matri ! – 11/01/2017

Please follow and like us:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.